Ο λόγος που θέλω να αλλάξω το tcp congestion στο linux είναι επειδή χρησιμοποιώ το ultrabook συχνά μέσω 2g σύνδεσης και θέλω τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Έχω καταλήξει οτι το reno είναι μακράν το ποιο γρήγορο και με το ακόλουθο command (σαν root) το περνάμε και στο linux.

echo reno | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/tcp_congestion_control